Nhằm khuyến khích Đội viên, nhi đồng học tập, nghiên cứu làm chủ công nghệ thông tin (CNTT), đồng thời phát hiện các tài năng trẻ CNTT trong nhà trường, góp phần phát triển phong trào học tập, ứng dụng CNTT và phát triển nguồn nhân lực trẻ cho đất nước, vào ngày 28/11/2019 vừa qua, trường Tiểu học Trung Hòa đã tổ chức hội thi “Tin học trẻ” ...
> Xem chi tiết

Thầy, cô nổi bật
Nguyễn Thị Bình

Nguyễn Thị Bình

Đại hoc Sư phạm

  Nguyễn Thị Anh Thư

  Nguyễn Thị Anh Thư

  Đại hoc Sư phạm

   Đặng Thị Kim Khuê

   Đặng Thị Kim Khuê

   Đại hoc Sư phạm