Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Trung Hòa

Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội
hni-caugiay-thtrunghoa@edu.viettel.vn