• Tin tức nổi bật
  • Tin của trường
  • Tin tức mới

    HỘI THI " PHỤ TRÁCH SAO GIỎI - SAO NHI ĐỒNG CHĂM NGOAN"

    Trường Tiểu học Trung Hòa tổ chức Hội thi "Phụ trách Sao giỏi - sao nhi đồng chăm ngoan" cấp liên đội năm học 2018-2019.
    Dự báo thời tiết